Fundacja MERKURY

    

Serwis w przygotowaniu.
Portale tematyczne prowadzone przez Fundację "Merkury":

PORADNICTWO.PL - PRZEMOC || ALKOHOLIZM || NARKOMANIA || HIV/AIDS || ŻÓŁTACZKA || PUNKTY POMOCY
ROWES | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Fundacja "Merkury"
(w obiekcie Międzynarodowego Centrum Socjalnego i Młodzieży)
Kontakt: merkury@merkury.org.pl
tel. 74 666 22 00, 74 666 22 22, faks 74 666 22 01
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomi Społecznej Fundacji „Merkury”, Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych